آلاچیق تنهایی
 
قالب وبلاگ
گـاهــی نمـی دانــی

از دسـت داده ای ..

یـــا

از دسـت رفـــتـه ای…؟؟؟
[ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 16:0 ] [ مسعود باردل ]
زنـــــــــدگی بایــــــد کـــــــــرد !
گــــــاه با یـــک گل ســــــــــــرخ
گاه با یــــــک دل تنــــــ❤ــــــگ ،
گـــاه باید رویید در پس این باران،
گاه باید خندید بر غمی بی پایان .

[ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 16:0 ] [ مسعود باردل ]
اس ام اس

نیـــازی بـه انتــقام نیـست !

فـقط مـنتظر بـمان ..

آنـها کـه آزارت مـی دهند

سرانـجام بـه خـود آسیـب مـی زنند ..

و اگـر بـخت مـدد کنـد،

خــداوند اجـازه مـی دهد که تماشاگرشان باشی …!

[ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 15:58 ] [ مسعود باردل ]

جهنـــــــم کجــــاست بــــانــــــو ؟
دنیایت آن لحظه جهنم است که در آغوش کسی هستی
که به او حســــــــــی نداری
یا دنیایت آن لحظه جهنــــم است که در حسرت آغوش کسی به سر می بری .
یا نـــــه !
دنیایت آن لحظه جهنــــــم است که در آغوش عشقت هستی
اما می دانی عشـــــــــق او نیستی
حــــــواست کجاست بــــانو ؟
این روزها عشقــــــی وجــــــــود ندارد .....
بـــانــو نکند دلت را خوش کنی به عشق کسی که از عشق فقط ... میفهمد ...
عشق نیست بانــــــو ...
ساقه خشک هــــوس است که میپیچد دور تنت ...
نفس نکش بانــــــــــــو!!
دل نسپر به صدای نفس هـــــــــــایش
که روزی چشمـــــــــــــــــانت خیس میشود
دل نسپر به خنـــــــــــــــــــده هایش
بــــــانــــــــو فکر کن ...
به سنگ بودنش .... به بی محلــــــــی هایش...
آن وقت می بینی،
بیشترازآنچه لیــــــاقتش راداشت،در دلت جـــا گرفته

[ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 15:49 ] [ مسعود باردل ]
http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2090.gif

゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字ﺩﺧﺘــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭﻣﯿﺎﺭﯼ ﻧﯿﮕـــــــﺎﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
ﭼﺸﻤﻬﺎﺵ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯽ ﮔﻪ
ﻋـــــــﺰﯾــــــــﺰﻡ !!...
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑــــــﺪ ﺭﻧگی ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﺧـــــﺮﯾﺪﯼ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
ﻭ ﻣﯿــــــــﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻧﺖ !!...
ﺩﺧﺘــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﺪ ﻭ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ،
ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﭼﺴﺒــــــﻮﻧﻪ ﺑﻬﺖ !!...
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﮐــــــﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ،
ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻪ، ﻓﻘﻂ ﺁﺭﻭﻡ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻩ !!...
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻥ ﺑﺮﺍﺵ ﯾﻪ ﺷﺎﺧـــــﻪ ﮔــــــــﻞ ﻣﯽ ﺧﺮﯼ ،
ﺑﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻪ ﻣﻬﻢ ﺧﻮﺩﺗﯽ !!...
ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﻭ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﺫﯾﺖ ﮐﻨﯽ می فهمی حق نداری ...゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字

[ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 15:48 ] [ مسعود باردل ]
شکلک خونهی چمن
وقتی کسی به عشقش میگه آیکون های متحرک صورتینفسمیآیکون های متحرک صورتی !
یعنی نمیشه آیکون های متحرک صورتینفسمآیکون های متحرک صورتی رو با کسی آیکون های متحرک صورتیقسمتآیکون های متحرک صورتیکنم !
یعنی آیکون های متحرک صورتیآدمآیکون های متحرک صورتی باش و فقط مال من باش !
یعنی آیکون های متحرک صورتیچشماتآیکون های متحرک صورتی باید فقط منو ببینه
بفهم لطفا . .

[ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 15:45 ] [ مسعود باردل ]

ﺩﺭﺩﯾﻌﻨـﯽ :
ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ
ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ
ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ
ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی….
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقدر باهم دعوا کردیم و آشتی کردیم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلی حرف توی دلت میمونه و نمیتونی بهش بگی…
ﺑﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ….
لعنت به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ ها….
ﻭ ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎﺕ بایــد ﺗﻘﺎﺻـــ ﭘﺲ ﺑـــﺪن…

aks-asheghaneh-11.jpg

[ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 15:44 ] [ مسعود باردل ]
عشــــــ♥ــــــق ...

رقصیدن به ساز کسی نیست
 
یــــک رقــــص دو نفــره است
 
گــــاهی یــک قــدم به جــــلو
 
و گــاهی یک قــدم به عـــقب ...

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 18:9 ] [ مسعود باردل ]
روزی فراموش خواهیم کرد که چه صدمه ای دیدیم، چرا گریه کردیم و چه کسی باعث آن شد! سرانجام متوجه خواهیم شد رمز آزاد بودن، انتقام نیست، بلکه این است که بگذاریم همه چیز به شیوۀ خود و در زمان خود معلوم گردد. در نهایت آنچه مهم است نه فصل اول، بلکه فصل آخر زندگیمان است که نشان میدهد مسیر را چگونه پیموده بودیم.

پس همواره بخندید، ببخشید، اعتقاد داشته باشید و عشق بورزید.

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 18:7 ] [ مسعود باردل ]
امروز صبح كه از خواب بلند ميشدي نگاهت ميكردم و واميدوار بودم كه با من حرف بزني
حتي براي چند كلمه/اما متوجه شدم كه خيلي مشغولي،مشغول انتخاب كردن لباسي كه ميخواستي بپوشي،وقتي داشتي اين طرف و اون طرف ميرفتي تا حاضر بشي فكر ميكردم چند دقيقه اي وقت داري كه واستي و با من حرف بزني .......
.اما خيلي مشغول بودي......
يك بار مجبور شدي منتظر بشي و براي يك ربع كاري نداشتي جز اينكه روي يك صندلي بشيني.
بعد ديدمت كه از جا پريدي.خيال كردم مي خواي با من صحبت كني.
اما به طرف تلفن رفتي و درعوض به دوستت زنگ زدي تا از آخرين شايعات با خبر بشي.
......تمام روز با صبوري منتظر بودم......
با اون همه كارهاي مختلف گمان ميكنم كه اصلا وقت نداشتي با من حرف بزني.
متوجه شدم قبل از ناهار هي دور و برت رو نگاه ميكني!
شايد چون خجالت ميكشيدي كه با من حرف بزني.سرت رو به سوي من خم نكردي.
به خونه رفتي و به نظر ميرسيد كه هنوز خيلي كارها براي انجام دادن داري.!!!!
بعد از انجام دادن چند كار،تلويزيون رو روشن كردي،نمي دونم تلويزيون رو دوست داري يا نه؟
تو اون چيزهاي زيادي نشون مي دن و تو هرروز مدت زيادي از روزت رو جلوي اون ميگذروني
درحالي كه درباره ي هيچ چيز فكر نميكني و فقط از برنامه هاش لذت ميبري!
......بازهم صبورانه انتظارت رو كشيدم.....
وتو درحالي كه تلويزيون رو نگاه ميكردي،شام خوردي و بازهم بامن صحبت نكردي،موقع خواب فكر ميكنم خيلي خسته بودي،بعد از اينكه به اعضاي خونوادت شب به خير گفتي به رختخواب رفتي.
....فورا هم به خواب رفتي!....
احتمالا متوجه نشدي كه من هميشه در كنارتم و براي كمك به تو آماده ام.من صبورم،بيش از اونچه تو فكرش رو ميكني.حتي دلم ميخواد يادت بدم كه تو چطور با ديگران صبور باشي.
من اونقدر دوستت دارم كه هرروز منتظرت هستم.
منتظر يه سرتكون دادن.دعا.فكر...
خيلي سخته كه يك مكالمه يه طرفه داشته باشي..
خب.من بازهم منتظرت هستم..
سراسر پر از عشق تو
به اميد اينكه شايد امروز كمي هم به من وقت بدي.
دوستت دارم.روز خوبي داشته باشي.
دوست و دوست دارت:خدا

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 18:5 ] [ مسعود باردل ]

سخنان الهام بخش تصویری سری 6

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 18:1 ] [ مسعود باردل ]
سخنان الهام بخش تصویری سری 6

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 18:1 ] [ مسعود باردل ]
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


وقتی عاشقش شدم که دیدم…
هیچ وقت دلمو نشکست
هیچ وقت بهم نه نگفت
همیشه در جواب بچه بازیام…. خندید و گفت:
عاشق همین کاراتم….

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 18:1 ] [ مسعود باردل ]

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

بوی گند خیانت تمام شهر را گرفته!
مردهای چشم چران
زن های خائن
دخترهای شهوتی
پسرهای شهوتی تر!
پس چه شد؟ چیدن یک سیب و اینهمه تقاص؟
بیچاره آدم….. بیچاره آدمیت…

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 18:0 ] [ مسعود باردل ]

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


وقتی خواستن ها بوی شهوت میدهند
وقتی بودن ها طعم نیاز دارند
وقتی تنهایی ها بی هیچ یادی از یار با هر کسی پر می شود,,
وقتی نگاه های هرزه به هر سو روانه می شود
وقتی غریزه احساس را پوشش میدهد
وقتی انسان بودن آرزویی دست نیافتنی میشود
دیگر نمی خواهمت ,, نه تو را و نه هیچ کس دیگر را

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 17:59 ] [ مسعود باردل ]

0f9257d026f49ac8b1ac4656a6ee11be-425

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 17:58 ] [ مسعود باردل ]
میخواهم و میخواستمت ، تا نفسم بود

می سوختم از حسرت و عشق تو بسم بود

عشق تو بسم بود که این شعله بیدار

روشنگر شبهای بلند قفسم بود

آن بخت گریزنده دمی آمد و بگذشت

غم بود که پیوسته نفس در نفسم بود

دست من و آغوش تو هیهات ، که یک روز

تنها نفسی با تو نشستن هوسم بود

بالله ، که جز یاد تو ، گر هیچ کسم است

حاشا ، که بجز عشق تو ، گر هیچ کسم بود

سیمای مسیحایی اندوه تو ، ای عشق

در غربت این مهلکه فریاد رسم بود

لب بسته و پر سوخته از کوی تو رفتم

رفتم ، بخدا گر هوسم بود ، بسم بود

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 17:57 ] [ مسعود باردل ]
سلامتيه همه ي اونايي كه مدتهاس كسي بغلشون نكرده
سلامتــــيه اونايي كه مدتهاس كسي نبوسيدتشون
كسايي كه مدتهاس كسي بهشون نگفته دوســت دارم
سلامتيه اونايي كه مدتهاس دلشون واسه يه ذره مهربوني تنگه
ميزنيم به سلامتيه اونايي كه اينقده دلشون نازك شده كه هر وقت ميرن تو فكر چشاشون پر اشك ميشه . . .!

[ جمعه بیست و سوم اسفند 1392 ] [ 16:29 ] [ مسعود باردل ]
این حرف باید با طلا نوشت
.
.
.
.
.
.
.
.
با زنی ازدواج كنید كه اگر "مرد" بود ، بهترین دوست شما می شد.

[ جمعه بیست و سوم اسفند 1392 ] [ 16:29 ] [ مسعود باردل ]
یه وقتایی هست ...
نه "گریه كردن" آرومت میكنه ..
نه "نفس عمیق" ...
نه "یه لیوان آب سرد"...
نه "داد زدن" ...
یه وقتایی هست كه
فقط
نیاز داری ،
بـــــــــمــــــــــیــــــــــــرِی ...
همین ..!
[ جمعه بیست و سوم اسفند 1392 ] [ 16:25 ] [ مسعود باردل ]
بعضـی وقتا

داری میخندی ، از ته دل

یهو

یه اسم ، یه آهنگ ، یه خاطره ، یه دغدغه

خنده رو رو صورتت میخشکونه...

لعنت به این لحظه ها

[ جمعه بیست و سوم اسفند 1392 ] [ 16:24 ] [ مسعود باردل ]
08.jpg

[ جمعه بیست و سوم اسفند 1392 ] [ 16:23 ] [ مسعود باردل ]
139308280004881.jpg
                                                    گاهــــی وقتــــا؛                                          فکـــر کــــردن بـــه "بعضیــــا" ،                                              دلــــگرمـــت میکنـــه !

 

                                                آهــــــــای بعضیــــــا !                                          خیلـــــــــــی مخلصیـــــــــم !
[ پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 ] [ 22:7 ] [ مسعود باردل ]
همیشه همینجوریه ...

تا میای عادت کنی به اینکه تنهایی از زندگی لذت ببری
بدون هیچ آشفتگی و دلتنگی...
یکی از راه میرسه ...
یه مهربون....اولش خیلی ساده میگیری
میگی اینم یکی مثل بقیه است ،

اما بعد چند وقت میبینی روزاتو چقدر قشنگ کرده...

چقدر صبحا با انرژی از خواب پامیشی...

چقدر شبا با شب بخیرش آروم میخوابی...

چقدر سرحالی...

چقدر از ته دل میخندی و شادی....

چقدر خوبه که یکی اینقدر دوست داره و تو هم دوسش داری....

اما اونم یه روز مثل بقیه میره
و تو داغون میشی....

دوباره روزات سیاه میشه...

دوباره بی انگیزه و غمگین میشی...

اصلا یادت نیست
که مگه قبل از اون چیکار میکردم که الان برام زندگی اینقدر تلخه...

اون وقته که به دل احمقت میگی :

چی فکر میکردیم و چی شد ...
این که از بقیه هم بد تر بود ...

حالا کلی بگذره تا دوباره برگردی به حالت طبیعی ....!!
[ پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 ] [ 20:58 ] [ مسعود باردل ]

53126595150254581105.jpg

کاش بعد از همه ي دلقک بازيـهایم ،

کسی میـآمد ماسک را از روی صورتم برمیداشت ؛

میگفت حالا از دردهایت بگو، من گوش میکنم.....

[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 19:13 ] [ مسعود باردل ]
[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 18:47 ] [ مسعود باردل ]

בَم بـآیـَد یــﮧ "تـــُو" داشتــﮧ بـاشـِــﮧ

ڪِـﮧ هَـر وقـت اَز هـَمــﮧ چــے פֿـَـستـِــﮧ פּَ نـا اُمیـد بـوב

بـهـش بــِگـــﮧ :مـُهـم اینـــﮧ ڪِـﮧ تــُـ‗__‗ـــو هـَستـے

بیـخیـال ِ
בُنـیـا . . .

http://djchuhan.com/wp-content/uploads/2012/04/bwcoupleembracehugkisslove-fb41a1ca899549963c6eb68e2b069cb2_h.jpg

[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 18:46 ] [ مسعود باردل ]

رقاص که باشی


با هر آهنگی بايد برقصی !!


و اين روزها ...


چه بد آهنگ هايی می زنـد روزگار ...


و من ....


هر روز برايش می رقصم

[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 18:45 ] [ مسعود باردل ]

وقــتــے بـــﮧ جـاےعـــزیــزم بـهـم میگــے عــزیـــز

یــعـنــے یـــــﮧ عــزیـــزِ بــے صـــاحـب

عزیزے کــــﮧ هــنـوز عـزیـزه

ولــــے مـــال تــو نــیـسـت

شـــنـیـدنــش کـــــﮧ درد داره

گــفـتـنـشـو نــمــے دونم

[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 18:44 ] [ مسعود باردل ]
196837-ce8503268b6a535ac15b9fc.jpg?async

این روزها برای نفس کشیدن

بهانه ای ندارم

بهانه لازم نیست برای زندگی !

بی بهانه خواهم زیست

تو ای بی بهانه ترین لحظات هستی من

بهانه ای برای این بی بهانگی بیاور ...

[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 18:42 ] [ مسعود باردل ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

سلام و اول دفتر به نام حضرت دوست که هرچه بودم و هستم، و آرزویم اوست/ تبار شعر من از لحظه های دلتنگی است و سمت قبله ام اوج دیار یکرنگی است/ به آسمان آبی اگر لحظه ای نظر نکنم و با ترنم باران دو دیده تر نکنم/ تمام وسعت قلبم سیاه و ظلمانی است به جای قول و غزل سکته های طولانی است/ بیا و با دل من کمی صبوری کن از این نوای جدایی بیا و دوری کن/ بیا و هم نفس آسمان آبی باش و با ترنم باران همیشه جاری باش دلم آنقدر کوچک شده که گمش کرده ام٬ دستم را روی سمت چپ سینه ام می گذارم و هیچ چیزی حس نمی کنم٬ انگار هیچ چیزی زیر پوستم نمی طپد٬ انگار قلبم از قفسه سینه من به جای دیگری کوچ کرده است٬ انگار قلب من از من پیشی گرفته و قبل از اینکه من کسی یا چیزی یا جایی را ترک کنم مرا ترک کرده است مرا کسی نساخت، خدا ساخت، نه آنچنان که کسی می خواست که من کسی نداشتم. همه برام خدا بود، کس بی کسان. در باغ بی برگی زادم و در ثروت فقر غنی گشتم و از چشمه ایمان سیراب شدم و در هوای دوست داشتن دم زدم و در آرزوی آزادی سر برداشتم و در بالای غرور قد کشیدم و از دانش طعامم دادند و از شعر شرابم نوشاندند و از مهر نوازشم کردند تا : حقیقت دینم شد و راه رفتنم و خیر حیاتم شد و کار ماندنم و زیبایی عشقم شد و بهانه زیستنم!
امکانات وب
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ